رئیس مجلس درگذشت دهقان فداکار را تسلیت گفت

رئیس مجلس درگذشت دهقان فداکار را تسلیت گفت
رییس مجلس شورای اسلامی درگذشت ریز علی خواجوی -دهقان فداکار- را تسلیت گفت.

رئیس مجلس درگذشت دهقان فداکار را تسلیت گفت

رییس مجلس شورای اسلامی درگذشت ریز علی خواجوی -دهقان فداکار- را تسلیت گفت.
رئیس مجلس درگذشت دهقان فداکار را تسلیت گفت

ممکن است بپسندید...