روحانی خصلتاً محافظه‌کار است؛ «رادیکال» می‌شود تا از بحران عبور کند/ تلاش برای جلوگیری از حاشیه‌نشینی

روحانی خصلتاً محافظه‌کار است؛ «رادیکال» می‌شود تا از بحران عبور کند/ تلاش برای جلوگیری از حاشیه‌نشینی
امیرمحبیان گفت: آقای روحانی خصلتاً محافظه کار است و روحیه رادیکال ندارد. ولی گاهی بصورت تاکتیکی شعارهای رادیکال برای عبور از بعضی شرایط حاد سر می‌دهد.

روحانی خصلتاً محافظه‌کار است؛ «رادیکال» می‌شود تا از بحران عبور کند/ تلاش برای جلوگیری از حاشیه‌نشینی

امیرمحبیان گفت: آقای روحانی خصلتاً محافظه کار است و روحیه رادیکال ندارد. ولی گاهی بصورت تاکتیکی شعارهای رادیکال برای عبور از بعضی شرایط حاد سر می‌دهد.
روحانی خصلتاً محافظه‌کار است؛ «رادیکال» می‌شود تا از بحران عبور کند/ تلاش برای جلوگیری از حاشیه‌نشینی

ممکن است بپسندید...