زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند
زلزله ۳.۵ ریشتری شهرستان مهران از توابع استان ایلام را لرزاند.

زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری شهرستان مهران از توابع استان ایلام را لرزاند.
زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند

ممکن است بپسندید...