شانس ۵۰ – ۵۰ انصاری‌فرد و اوروس برای حضور مقابل آپولون

شانس ۵۰ – ۵۰ انصاری‌فرد و اوروس برای حضور مقابل آپولون
یک رسانه ورزشی یونان از شانس ۵۰ – ۵۰ مهاجمان ایرانی و صربستانی تیم المپیاکوس آتن در بازی برابر آپولون خبر داد.

شانس ۵۰ – ۵۰ انصاری‌فرد و اوروس برای حضور مقابل آپولون

یک رسانه ورزشی یونان از شانس ۵۰ – ۵۰ مهاجمان ایرانی و صربستانی تیم المپیاکوس آتن در بازی برابر آپولون خبر داد.
شانس ۵۰ – ۵۰ انصاری‌فرد و اوروس برای حضور مقابل آپولون

ممکن است بپسندید...