شوخی رئیس جمهور با گرفتگی صدای خود و مجری مراسم +فیلم

شوخی رئیس جمهور با گرفتگی صدای خود و مجری مراسم +فیلم
رئیس جمهوری که در جمع برگزیدگان استان سیستان و بلوچستان سخنرانی می کرد، در ابتدای سخنانش با اشاره به گرفتگی صدای خودش و مجری برنامه مطلب طنزگونه ای بیان کرد.

شوخی رئیس جمهور با گرفتگی صدای خود و مجری مراسم +فیلم

رئیس جمهوری که در جمع برگزیدگان استان سیستان و بلوچستان سخنرانی می کرد، در ابتدای سخنانش با اشاره به گرفتگی صدای خودش و مجری برنامه مطلب طنزگونه ای بیان کرد.
شوخی رئیس جمهور با گرفتگی صدای خود و مجری مراسم +فیلم

ممکن است بپسندید...