قوچان‌نژاد: می‌خواهیم شگفتی ساز جام جهانی شویم

قوچان‌نژاد: می‌خواهیم شگفتی ساز جام جهانی شویم
مهاجم ایرانی هیرنفین معتقد است تیم ملی فوتبال ایران می‌تواند به عنوان شگفتی ساز جام جهانی مطرح شود.

قوچان‌نژاد: می‌خواهیم شگفتی ساز جام جهانی شویم

مهاجم ایرانی هیرنفین معتقد است تیم ملی فوتبال ایران می‌تواند به عنوان شگفتی ساز جام جهانی مطرح شود.
قوچان‌نژاد: می‌خواهیم شگفتی ساز جام جهانی شویم

ممکن است بپسندید...