مراسم تجلیل از علیرضا کریمی قهرمان کشتی

مراسم تجلیل از علیرضا کریمی قهرمان کشتی
مراسم تجلیل از علیرضا کریمی با حضور سردار غیب پرور صبح شنبه 11 آذر در سالن همایش های ستاد فرماندهی سپاه محمد رسول الله برگزار شد.

مراسم تجلیل از علیرضا کریمی قهرمان کشتی

مراسم تجلیل از علیرضا کریمی با حضور سردار غیب پرور صبح شنبه 11 آذر در سالن همایش های ستاد فرماندهی سپاه محمد رسول الله برگزار شد.
مراسم تجلیل از علیرضا کریمی قهرمان کشتی

ممکن است بپسندید...