نماینده بسیج صحبت نکرد/ دانشجوها بیرون سالن تجمع کردند +فیلم

نماینده بسیج صحبت نکرد/ دانشجوها بیرون سالن تجمع کردند +فیلم
دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در اعتراض به جلوگیری سخنرانی نمایندگان تشکل‌های دانشجویی تجمع کردند.

نماینده بسیج صحبت نکرد/ دانشجوها بیرون سالن تجمع کردند +فیلم

دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در اعتراض به جلوگیری سخنرانی نمایندگان تشکل‌های دانشجویی تجمع کردند.
نماینده بسیج صحبت نکرد/ دانشجوها بیرون سالن تجمع کردند +فیلم

ممکن است بپسندید...