هشدار اتحادیه عرب درباره اعلام قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی

هشدار اتحادیه عرب درباره اعلام قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی
دبیرکل اتحادیه عرب نسبت به اخبار منتشرشده درباره نیت رئیس جمهور آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد.

هشدار اتحادیه عرب درباره اعلام قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی

دبیرکل اتحادیه عرب نسبت به اخبار منتشرشده درباره نیت رئیس جمهور آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد.
هشدار اتحادیه عرب درباره اعلام قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی

ممکن است بپسندید...