همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت مسائل دفاعی غیرقابل مذاکره است/ روحانی با رسانه‌های متخلف برخورد کند

همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت مسائل دفاعی غیرقابل مذاکره است/ روحانی با رسانه‌های متخلف برخورد کند
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: اتفاقاتی در حال انجام است که نباید نسبت به آن ساده‌اندیشی کرد و با نگاه سطحی از آن گذشت.

همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت مسائل دفاعی غیرقابل مذاکره است/ روحانی با رسانه‌های متخلف برخورد کند

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: اتفاقاتی در حال انجام است که نباید نسبت به آن ساده‌اندیشی کرد و با نگاه سطحی از آن گذشت.
همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت مسائل دفاعی غیرقابل مذاکره است/ روحانی با رسانه‌های متخلف برخورد کند

ممکن است بپسندید...