گلایه عضو هیئت رئیسه شورای شهر از انتصابات نجفی/شهردار برای معاونین خود رأی اعتماد نگرفت+عکس

گلایه عضو هیئت رئیسه شورای شهر از انتصابات نجفی/شهردار برای معاونین خود رأی اعتماد نگرفت+عکس
در شورای اول مصوبه‌ای داشتیم که در آن پیش‌بینی شده بود شهردار باید برای معاونین خود رأی اعتماد بگیرد، هرچند این مصوبه هیچگاه اجرایی نشد.

گلایه عضو هیئت رئیسه شورای شهر از انتصابات نجفی/شهردار برای معاونین خود رأی اعتماد نگرفت+عکس

در شورای اول مصوبه‌ای داشتیم که در آن پیش‌بینی شده بود شهردار باید برای معاونین خود رأی اعتماد بگیرد، هرچند این مصوبه هیچگاه اجرایی نشد.
گلایه عضو هیئت رئیسه شورای شهر از انتصابات نجفی/شهردار برای معاونین خود رأی اعتماد نگرفت+عکس

ممکن است بپسندید...