بازداشت ۲متهم آتش زدن در باشگاه پرسپولیس/ نقش مجری فراری ضدانقلاب

بازداشت ۲متهم آتش زدن در باشگاه پرسپولیس/ نقش مجری فراری ضدانقلاب
رئیس پلیس پایتخت از شناسایی و بازداشت یک زن و مرد در ماجرای اتش زدن در باشگاه پرسپولیس و حمله به ساختمان روزنامه خبرورزشی خبر داد.

بازداشت ۲متهم آتش زدن در باشگاه پرسپولیس/ نقش مجری فراری ضدانقلاب

رئیس پلیس پایتخت از شناسایی و بازداشت یک زن و مرد در ماجرای اتش زدن در باشگاه پرسپولیس و حمله به ساختمان روزنامه خبرورزشی خبر داد.
بازداشت ۲متهم آتش زدن در باشگاه پرسپولیس/ نقش مجری فراری ضدانقلاب

ممکن است بپسندید...