جشن وحدت در حمایت از مردم زلزله زده کرمانشاه

جشن وحدت در حمایت از مردم زلزله زده کرمانشاه
عصر امروز جشن وحدت در حمایت از مردم زلزله زده کرمانشاه با حضور خانواده مرحوم هادی نوروزی و جمعی از ورزشکاران و هنرمندان در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

جشن وحدت در حمایت از مردم زلزله زده کرمانشاه

عصر امروز جشن وحدت در حمایت از مردم زلزله زده کرمانشاه با حضور خانواده مرحوم هادی نوروزی و جمعی از ورزشکاران و هنرمندان در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد.
جشن وحدت در حمایت از مردم زلزله زده کرمانشاه

ممکن است بپسندید...