دانشجوی دانشگاه سما کرج عنوان مخترع برتر جهان را کسب کرد

دانشجوی دانشگاه سما کرج عنوان مخترع برتر جهان را کسب کرد
پدرام فروغی‌شاد دانشجوی سما دانشگاه آزاد کرج موفق به کسب عنوان مخترع برتر جهان در کره جنوبی شد.

دانشجوی دانشگاه سما کرج عنوان مخترع برتر جهان را کسب کرد

پدرام فروغی‌شاد دانشجوی سما دانشگاه آزاد کرج موفق به کسب عنوان مخترع برتر جهان در کره جنوبی شد.
دانشجوی دانشگاه سما کرج عنوان مخترع برتر جهان را کسب کرد

ممکن است بپسندید...