دیدار خیریه‌ی پیشکسوتان تیم ملی فوتبال ایران – روسیه در مشهد

دیدار خیریه‌ی پیشکسوتان تیم ملی فوتبال ایران – روسیه در مشهد
دیدار خیرخواهانه پیشکسوتان تیم ملی فوتبال ایران با پیشکسوتان روسیه با هدف تامین کانکس برای زلزله‌زدگان غرب کشور برگزار می‌شود.

دیدار خیریه‌ی پیشکسوتان تیم ملی فوتبال ایران – روسیه در مشهد

دیدار خیرخواهانه پیشکسوتان تیم ملی فوتبال ایران با پیشکسوتان روسیه با هدف تامین کانکس برای زلزله‌زدگان غرب کشور برگزار می‌شود.
دیدار خیریه‌ی پیشکسوتان تیم ملی فوتبال ایران – روسیه در مشهد

ممکن است بپسندید...