زلزله ۴.۲ ریشتری بار دیگر هجدک را لرزاند

زلزله ۴.۲ ریشتری بار دیگر هجدک را لرزاند
زلزله ای به قدرت ۴.۲ ریشتر بار دیگر هجدک در استان کرمان را لرزاند.

زلزله ۴.۲ ریشتری بار دیگر هجدک را لرزاند

زلزله ای به قدرت ۴.۲ ریشتر بار دیگر هجدک در استان کرمان را لرزاند.
زلزله ۴.۲ ریشتری بار دیگر هجدک را لرزاند

ممکن است بپسندید...