سایت یونانی: انصاری‌فرد حرکت مسی را تقلید کرد+عکس

سایت یونانی: انصاری‌فرد حرکت مسی را تقلید کرد+عکس
دو گل کریم انصاری‌فرد برای تیمش در بازی با آپولون مورد تمجید رسانه‌های یونانی قرار گرفت.

سایت یونانی: انصاری‌فرد حرکت مسی را تقلید کرد+عکس

دو گل کریم انصاری‌فرد برای تیمش در بازی با آپولون مورد تمجید رسانه‌های یونانی قرار گرفت.
سایت یونانی: انصاری‌فرد حرکت مسی را تقلید کرد+عکس

ممکن است بپسندید...