عاملان انتشار اخبار کذب از زلزله کرمان به فعالیت برای آمدنیوز اقرار کردند

عاملان انتشار اخبار کذب از زلزله کرمان به فعالیت برای آمدنیوز اقرار کردند
استاندار کرمان با اشاره به اینکه عاملان ایجاد تنش روانی در فضای مجازی و انتشار اخبار کذب از زلزله دستگیر شدند گفت: این افراد اقرار کردند که برای “آمد نیوز” فعالیت و گزارش می‌فرستادند.

عاملان انتشار اخبار کذب از زلزله کرمان به فعالیت برای آمدنیوز اقرار کردند

استاندار کرمان با اشاره به اینکه عاملان ایجاد تنش روانی در فضای مجازی و انتشار اخبار کذب از زلزله دستگیر شدند گفت: این افراد اقرار کردند که برای “آمد نیوز” فعالیت و گزارش می‌فرستادند.
عاملان انتشار اخبار کذب از زلزله کرمان به فعالیت برای آمدنیوز اقرار کردند

ممکن است بپسندید...