مراسم یادبود مرحوم حبیب الله چایچیان

مراسم یادبود مرحوم حبیب الله چایچیان
مراسم یادبود حبیب الله چایچیان (حسان) شاعر اهل بیت عصر امروز یکشنبه 12 آذر در مسجد ارگ برگزار شد.

مراسم یادبود مرحوم حبیب الله چایچیان

مراسم یادبود حبیب الله چایچیان (حسان) شاعر اهل بیت عصر امروز یکشنبه 12 آذر در مسجد ارگ برگزار شد.
مراسم یادبود مرحوم حبیب الله چایچیان

ممکن است بپسندید...