گردش به راست روحانی برای بقای بر قدرت است/ عملکرد دولت یازدهم برگرفته از نگاه اصلاح‌طلبان بود/ آقای رئیس‌جمهور دست به خاکی رفتنشان خوب است!

گردش به راست روحانی برای بقای بر قدرت است/ عملکرد دولت یازدهم برگرفته از نگاه اصلاح‌طلبان بود/ آقای رئیس‌جمهور دست به خاکی رفتنشان خوب است!
واعظ آشتیانی گفت: روحانی به دنبال بقای سیاسی خودشان هستند تا در آینده حرفی برای گفتن داشته باشند. ایشان به خوبی می‌دانند که قابلیت تشکیل یک حزب را هم ندارند.

گردش به راست روحانی برای بقای بر قدرت است/ عملکرد دولت یازدهم برگرفته از نگاه اصلاح‌طلبان بود/ آقای رئیس‌جمهور دست به خاکی رفتنشان خوب است!

واعظ آشتیانی گفت: روحانی به دنبال بقای سیاسی خودشان هستند تا در آینده حرفی برای گفتن داشته باشند. ایشان به خوبی می‌دانند که قابلیت تشکیل یک حزب را هم ندارند.
گردش به راست روحانی برای بقای بر قدرت است/ عملکرد دولت یازدهم برگرفته از نگاه اصلاح‌طلبان بود/ آقای رئیس‌جمهور دست به خاکی رفتنشان خوب است!

ممکن است بپسندید...