همایش “چه کسی دانشجو را کشت ” در دانشگاه امیرکبیر

همایش “چه کسی دانشجو را کشت ” در دانشگاه امیرکبیر
همایش ” چه کسی دانشجو را کشت ” امروز با سخنرانی وحید جلیلی و عبدالله گنجی در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد

همایش “چه کسی دانشجو را کشت ” در دانشگاه امیرکبیر

همایش ” چه کسی دانشجو را کشت ” امروز با سخنرانی وحید جلیلی و عبدالله گنجی در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد
همایش “چه کسی دانشجو را کشت ” در دانشگاه امیرکبیر

ممکن است بپسندید...