آمدنیوز باز هم ضایع شد! +عکس

آمدنیوز باز هم ضایع شد! +عکس
آمدنیوز خبر جعلی تکذیب قتل عبدالله صالح را از کانال خود حذف کرد.

آمدنیوز باز هم ضایع شد! +عکس

آمدنیوز خبر جعلی تکذیب قتل عبدالله صالح را از کانال خود حذف کرد.
آمدنیوز باز هم ضایع شد! +عکس

ممکن است بپسندید...