اجلاس مبارزه با تروریسم در سطح روسای مجالس برگزار شود

اجلاس مبارزه با تروریسم در سطح روسای مجالس برگزار شود
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با همتای پاکستانی خودخواستار برگزاری اجلاس مبارزه با تروریسم در سطح روسای مجالس شد.

اجلاس مبارزه با تروریسم در سطح روسای مجالس برگزار شود

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با همتای پاکستانی خودخواستار برگزاری اجلاس مبارزه با تروریسم در سطح روسای مجالس شد.
اجلاس مبارزه با تروریسم در سطح روسای مجالس برگزار شود

ممکن است بپسندید...