اسکای نیوز: صالح همراه سران حزبش کشته شد

اسکای نیوز: صالح همراه سران حزبش کشته شد
شبکه خبری اسکای نیوز گزارش داد که رئیس‌جمهور سابق یمن هنگامی کشته شد که در جمع رهبران حزبش حضور داشت.

اسکای نیوز: صالح همراه سران حزبش کشته شد

شبکه خبری اسکای نیوز گزارش داد که رئیس‌جمهور سابق یمن هنگامی کشته شد که در جمع رهبران حزبش حضور داشت.
اسکای نیوز: صالح همراه سران حزبش کشته شد

ممکن است بپسندید...