اعتراض وزارت خارجه به قتل جوان ایرانی در آمریکا

اعتراض وزارت خارجه به قتل جوان ایرانی در آمریکا
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض تهران به قتل یک جوان ۲۵ ساله ایرانی در آمریکا را از طریق سفارت سوئیس به واشنگتن ایلاغ کرده است.

اعتراض وزارت خارجه به قتل جوان ایرانی در آمریکا

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض تهران به قتل یک جوان ۲۵ ساله ایرانی در آمریکا را از طریق سفارت سوئیس به واشنگتن ایلاغ کرده است.
اعتراض وزارت خارجه به قتل جوان ایرانی در آمریکا

ممکن است بپسندید...