بررسی چرخه اقتصاد دارو در فراکسیون غذا و داروی مجلس

بررسی چرخه اقتصاد دارو در فراکسیون غذا و داروی مجلس
رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی گفت: چرخه اقتصاد دارویی با حضور نمایندگان از صنف تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این حوزه هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود.

بررسی چرخه اقتصاد دارو در فراکسیون غذا و داروی مجلس

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی گفت: چرخه اقتصاد دارویی با حضور نمایندگان از صنف تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این حوزه هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود.
بررسی چرخه اقتصاد دارو در فراکسیون غذا و داروی مجلس

ممکن است بپسندید...