بسیج دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان، گفت‌وگو در خصوص رفع حصر سران فتنه را پیشنهاد کرد+ متن نامه

بسیج دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان، گفت‌وگو در خصوص رفع حصر سران فتنه را پیشنهاد کرد+ متن نامه
بسیج دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان طی نامه‌ای، به انجمن اسلامی پیرو خط امام دانشگاه پیشنهاد کرد تا رفع حصر سران فتنه را به دور از محدودیت‌های امنیتی و جناحی به بحث و گفت‌وگو بگذارند.

بسیج دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان، گفت‌وگو در خصوص رفع حصر سران فتنه را پیشنهاد کرد+ متن نامه

بسیج دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان طی نامه‌ای، به انجمن اسلامی پیرو خط امام دانشگاه پیشنهاد کرد تا رفع حصر سران فتنه را به دور از محدودیت‌های امنیتی و جناحی به بحث و گفت‌وگو بگذارند.
بسیج دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان، گفت‌وگو در خصوص رفع حصر سران فتنه را پیشنهاد کرد+ متن نامه

ممکن است بپسندید...