ترامپ درباره قدس تصمیمی نگرفته

ترامپ درباره قدس تصمیمی نگرفته
مشاور ارشد کاخ سفید اعلام کرد، دونالد ترامپ هنوز تصمیمی در زمینه به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل نگرفته است.

ترامپ درباره قدس تصمیمی نگرفته

مشاور ارشد کاخ سفید اعلام کرد، دونالد ترامپ هنوز تصمیمی در زمینه به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل نگرفته است.
ترامپ درباره قدس تصمیمی نگرفته

ممکن است بپسندید...