دبیرکل سازمان ملل از درگیری‌ها در یمن ابراز نگرانی کرد

دبیرکل سازمان ملل از درگیری‌ها در یمن ابراز نگرانی کرد
دبیرکل سازمان ملل متحد از درگیری ها در یمن ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فوری حملات هوایی و زمینی در این کشور شد.

دبیرکل سازمان ملل از درگیری‌ها در یمن ابراز نگرانی کرد

دبیرکل سازمان ملل متحد از درگیری ها در یمن ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فوری حملات هوایی و زمینی در این کشور شد.
دبیرکل سازمان ملل از درگیری‌ها در یمن ابراز نگرانی کرد

ممکن است بپسندید...