صحبت‌های جنجالی مدیر مستعفی تعزیرات از دست‌های پشت پرده

صحبت‌های جنجالی مدیر مستعفی تعزیرات از دست‌های پشت پرده
مدیر کل مستعفی تعزیرات استان تهران در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل جدید از دست‌های پشت پرده صحبت کرد.

صحبت‌های جنجالی مدیر مستعفی تعزیرات از دست‌های پشت پرده

مدیر کل مستعفی تعزیرات استان تهران در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل جدید از دست‌های پشت پرده صحبت کرد.
صحبت‌های جنجالی مدیر مستعفی تعزیرات از دست‌های پشت پرده

ممکن است بپسندید...