طرح دغدغه دانشجویان از افزایش هزینه خوابگاه‌ها تا نداشتن کارشناس مشاوره/ رئیس دانشگاه: در جریان مشکلات دانشجویان هستیم!

طرح دغدغه دانشجویان از افزایش هزینه خوابگاه‌ها تا نداشتن کارشناس مشاوره/ رئیس دانشگاه: در جریان مشکلات دانشجویان هستیم!
مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عصر امروز با حضور دانشجویان و مسئولان دانشگاه برگزار شد.

طرح دغدغه دانشجویان از افزایش هزینه خوابگاه‌ها تا نداشتن کارشناس مشاوره/ رئیس دانشگاه: در جریان مشکلات دانشجویان هستیم!

مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عصر امروز با حضور دانشجویان و مسئولان دانشگاه برگزار شد.
طرح دغدغه دانشجویان از افزایش هزینه خوابگاه‌ها تا نداشتن کارشناس مشاوره/ رئیس دانشگاه: در جریان مشکلات دانشجویان هستیم!

ممکن است بپسندید...