«ناکامی‌ها و موفقیت‌های از دیروز تا به امروز» در دانشگاه صنعتی قوچان بررسی می‌شود

«ناکامی‌ها و موفقیت‌های از دیروز تا به امروز» در دانشگاه صنعتی قوچان بررسی می‌شود
مناظره «از دیروز تا امروز؛ صحیح یا غلط» با حضور محمدصادق جوادی حصار، عضو شورای مرکز حزب اعتماد ملی و سید حسین علوی، مدیرعامل خبرگزاری بسیج فردا در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار می‌شود.

«ناکامی‌ها و موفقیت‌های از دیروز تا به امروز» در دانشگاه صنعتی قوچان بررسی می‌شود

مناظره «از دیروز تا امروز؛ صحیح یا غلط» با حضور محمدصادق جوادی حصار، عضو شورای مرکز حزب اعتماد ملی و سید حسین علوی، مدیرعامل خبرگزاری بسیج فردا در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار می‌شود.
«ناکامی‌ها و موفقیت‌های از دیروز تا به امروز» در دانشگاه صنعتی قوچان بررسی می‌شود

ممکن است بپسندید...