پاکستان باید عملا مبارزه با تروریسم را ثابت کند

پاکستان باید عملا مبارزه با تروریسم را ثابت کند
وزیر دفاع آمریکا در آستانه سفر به پاکستان گفت: پاکستان باید در عمل اقدام علیه تروریسم را ثابت کند بنابراین مطالبات واشنگتن در این زمینه را تکرار خواهم کرد.

پاکستان باید عملا مبارزه با تروریسم را ثابت کند

وزیر دفاع آمریکا در آستانه سفر به پاکستان گفت: پاکستان باید در عمل اقدام علیه تروریسم را ثابت کند بنابراین مطالبات واشنگتن در این زمینه را تکرار خواهم کرد.
پاکستان باید عملا مبارزه با تروریسم را ثابت کند

ممکن است بپسندید...