کرمان در منطقه بحرانی زلزله قرار دارد/ خوابگاه دانشجویی «هرندی» ممکن بود خطرآفرین شود

کرمان در منطقه بحرانی زلزله قرار دارد/ خوابگاه دانشجویی «هرندی» ممکن بود خطرآفرین شود
یکی از مسئولان دانشگاه‌های کرمان در خصوص تعطیلی دانشگاه‌های استان به واسطه زمین لرزه گفت: خوابگاه دانشجویی «هرندی» واقع در دانشگاه شهید‌باهنر قدمت ساخت بالایی دارد و ممکن بود خطرآفرین شود.

کرمان در منطقه بحرانی زلزله قرار دارد/ خوابگاه دانشجویی «هرندی» ممکن بود خطرآفرین شود

یکی از مسئولان دانشگاه‌های کرمان در خصوص تعطیلی دانشگاه‌های استان به واسطه زمین لرزه گفت: خوابگاه دانشجویی «هرندی» واقع در دانشگاه شهید‌باهنر قدمت ساخت بالایی دارد و ممکن بود خطرآفرین شود.
کرمان در منطقه بحرانی زلزله قرار دارد/ خوابگاه دانشجویی «هرندی» ممکن بود خطرآفرین شود

ممکن است بپسندید...