گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مراسم گرامیداشت روز دانشجو عصر دوشنبه 13 آذر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مراسم گرامیداشت روز دانشجو عصر دوشنبه 13 آذر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ممکن است بپسندید...