آماده باش نیرو مخصوص سپاه برای کمک به زلزله زدگان

آماده باش نیرو مخصوص سپاه برای کمک به زلزله زدگان
فرمانده تیپ نیرو مخصوص میرزا کوچک خان نزسا اعلام کرد: همه رده‌های تیپ میرزا کوچک خان نیروی زمینی سپاه برای کمک رسانی به زلزله زدگان در آماده باش هستند.

آماده باش نیرو مخصوص سپاه برای کمک به زلزله زدگان

فرمانده تیپ نیرو مخصوص میرزا کوچک خان نزسا اعلام کرد: همه رده‌های تیپ میرزا کوچک خان نیروی زمینی سپاه برای کمک رسانی به زلزله زدگان در آماده باش هستند.
آماده باش نیرو مخصوص سپاه برای کمک به زلزله زدگان

ممکن است بپسندید...