ابراز تردید قضات آمریکا در مورد امکان مصادره اشیای باستانی ایران

ابراز تردید قضات آمریکا در مورد امکان مصادره اشیای باستانی ایران
قضات دیوان عالی آمریکا در مورد امکان مصادره اشیای باستانی ایران جهت پرداخت غرامت ۷۱ میلیون دلاری به قربانیان یک حمله بمب گذاری در بیت المقدس (۱۹۹۷) ابراز تردید کردند.

ابراز تردید قضات آمریکا در مورد امکان مصادره اشیای باستانی ایران

قضات دیوان عالی آمریکا در مورد امکان مصادره اشیای باستانی ایران جهت پرداخت غرامت ۷۱ میلیون دلاری به قربانیان یک حمله بمب گذاری در بیت المقدس (۱۹۹۷) ابراز تردید کردند.
ابراز تردید قضات آمریکا در مورد امکان مصادره اشیای باستانی ایران

ممکن است بپسندید...