ارائه وام کم بهره برای اشتغال معلولان/ قانون جامع در مرحله آخر

ارائه وام کم بهره برای اشتغال معلولان/ قانون جامع در مرحله آخر
ربیعی از ارائه وام کم بهره برای اشتغال معلولان در روستاها و شهرهای کوچک خبر داد و گفت: برای استخدام این افراد در دستگاه های دولتی نیز اجرای قانون سه درصد پیگیری می شود.

ارائه وام کم بهره برای اشتغال معلولان/ قانون جامع در مرحله آخر

ربیعی از ارائه وام کم بهره برای اشتغال معلولان در روستاها و شهرهای کوچک خبر داد و گفت: برای استخدام این افراد در دستگاه های دولتی نیز اجرای قانون سه درصد پیگیری می شود.
ارائه وام کم بهره برای اشتغال معلولان/ قانون جامع در مرحله آخر

ممکن است بپسندید...