انحصار اقتصاد دیجیتال تهدیدی برای کشورهای منطقه است

انحصار اقتصاد دیجیتال تهدیدی برای کشورهای منطقه است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کشورهای منطقه با یک تهدید رو به رو هستند و آن اقتصادهای انحصاری دنیا در عرصه دیجیتال است و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند این تهدید را کاهش دهد.

انحصار اقتصاد دیجیتال تهدیدی برای کشورهای منطقه است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کشورهای منطقه با یک تهدید رو به رو هستند و آن اقتصادهای انحصاری دنیا در عرصه دیجیتال است و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند این تهدید را کاهش دهد.
انحصار اقتصاد دیجیتال تهدیدی برای کشورهای منطقه است

ممکن است بپسندید...