با گران شدن خودروهای خارجی بهانه دست خودروسازان داخلی می‌دهیم/ گرانی طلا، ارز و مسکن نتیجه بیماری تولید

با گران شدن خودروهای خارجی بهانه دست خودروسازان داخلی می‌دهیم/ گرانی طلا، ارز و مسکن نتیجه بیماری تولید
کارشناس اقتصادی رادیو معتقد است اقتصاد کشور به شدت از بی‌برنامگی و نبود استراتژی مشخص برای استفاده درست از سرمایه رنج می‌برد.

با گران شدن خودروهای خارجی بهانه دست خودروسازان داخلی می‌دهیم/ گرانی طلا، ارز و مسکن نتیجه بیماری تولید

کارشناس اقتصادی رادیو معتقد است اقتصاد کشور به شدت از بی‌برنامگی و نبود استراتژی مشخص برای استفاده درست از سرمایه رنج می‌برد.
با گران شدن خودروهای خارجی بهانه دست خودروسازان داخلی می‌دهیم/ گرانی طلا، ارز و مسکن نتیجه بیماری تولید

ممکن است بپسندید...