تفکر داعشی همچنان وجود دارد/ با ترویج مفهوم توحید نیازی به بیگانه نخواهیم داشت

تفکر داعشی همچنان وجود دارد/ با ترویج مفهوم توحید نیازی به بیگانه نخواهیم داشت
رئیس سابق سازمان دیانت ترکیه گفت: هر چند به صورت تقریبی حکومت جغرافیایی داعش از بین رفته است، اما همچنان این تفکر انحرافی وجود دارد به همین علت باید در راستای از بین بردن این تفکر گام برداریم.

تفکر داعشی همچنان وجود دارد/ با ترویج مفهوم توحید نیازی به بیگانه نخواهیم داشت

رئیس سابق سازمان دیانت ترکیه گفت: هر چند به صورت تقریبی حکومت جغرافیایی داعش از بین رفته است، اما همچنان این تفکر انحرافی وجود دارد به همین علت باید در راستای از بین بردن این تفکر گام برداریم.
تفکر داعشی همچنان وجود دارد/ با ترویج مفهوم توحید نیازی به بیگانه نخواهیم داشت

ممکن است بپسندید...