درخواست حجتی از مجلس/ 140میلیون دلار برای مقابله با ریزگرد‌ها اختصاص داده شود

درخواست حجتی از مجلس/ 140میلیون دلار برای مقابله با ریزگرد‌ها اختصاص داده شود
محمود حجتی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در اجرای طرحهای صیانت از جنگل‌ها گفت: دولت ۱۴۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگرد‌ها در نظر گرفته که امیدواریم در مجلس به تصویب برسد.

درخواست حجتی از مجلس/ 140میلیون دلار برای مقابله با ریزگرد‌ها اختصاص داده شود

محمود حجتی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در اجرای طرحهای صیانت از جنگل‌ها گفت: دولت ۱۴۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگرد‌ها در نظر گرفته که امیدواریم در مجلس به تصویب برسد.
درخواست حجتی از مجلس/ 140میلیون دلار برای مقابله با ریزگرد‌ها اختصاص داده شود

ممکن است بپسندید...