دیدار کاندولیزا رایس با پادشاه و ولی‌عهد عربستان

دیدار کاندولیزا رایس با پادشاه و ولی‌عهد عربستان
وزیر خارجه اسبق آمریکا در جریان سفر به عربستان سعودی، با پادشاه و ولی‌عهد عربستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار کاندولیزا رایس با پادشاه و ولی‌عهد عربستان

وزیر خارجه اسبق آمریکا در جریان سفر به عربستان سعودی، با پادشاه و ولی‌عهد عربستان دیدار و گفت‌وگو کرد.
دیدار کاندولیزا رایس با پادشاه و ولی‌عهد عربستان

ممکن است بپسندید...