سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم استعفا داد

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم استعفا داد
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ضمن اعلام استعفا از سمت خود، گفت: معاون جدید به زودی معرفی می‌شود.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم استعفا داد

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ضمن اعلام استعفا از سمت خود، گفت: معاون جدید به زودی معرفی می‌شود.
سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم استعفا داد

ممکن است بپسندید...