لاوروف: متن توافق بر سر رژیم حقوقی خزر آماده شد

لاوروف: متن توافق بر سر رژیم حقوقی خزر آماده شد
وزیر خارجه روسیه می‌گوید که با ظریف و وزرای خارجه سه کشور دیگر ساحل دریای خزر بر سر رژیم حقوقی بزرگ‌ترین دریاچه جهان موافقت کرده و این موافقتنامه در نشست سال آینده میلادی سران ۵ کشور امضاء خواهد شد.

لاوروف: متن توافق بر سر رژیم حقوقی خزر آماده شد

وزیر خارجه روسیه می‌گوید که با ظریف و وزرای خارجه سه کشور دیگر ساحل دریای خزر بر سر رژیم حقوقی بزرگ‌ترین دریاچه جهان موافقت کرده و این موافقتنامه در نشست سال آینده میلادی سران ۵ کشور امضاء خواهد شد.
لاوروف: متن توافق بر سر رژیم حقوقی خزر آماده شد

ممکن است بپسندید...