«مسابقه الکترونیکی نماز بهتر» برگزار می‌شود

«مسابقه الکترونیکی نماز بهتر» برگزار می‌شود
بزرگ‌ترین مسابقه فرهنگی در حوزه نماز با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی برگزار می‌شود.

«مسابقه الکترونیکی نماز بهتر» برگزار می‌شود

بزرگ‌ترین مسابقه فرهنگی در حوزه نماز با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی برگزار می‌شود.
«مسابقه الکترونیکی نماز بهتر» برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...