کنکور را بخاطر منفعت ۸ هزار میلیارد تومانی آن حذف نمی‌کنند/ مشکلات علیرضا کریمی حل می‌شود

کنکور را بخاطر منفعت ۸ هزار میلیارد تومانی آن حذف نمی‌کنند/ مشکلات علیرضا کریمی حل می‌شود
رئیس دانشگاه آزاد گفت: برگزاری کنکور و کلاس های کنکور ۸ هزار میلیارد تومان ترنور مالی دارد که از این مبلغ نمی‌گذرند تا حذف شود.

کنکور را بخاطر منفعت ۸ هزار میلیارد تومانی آن حذف نمی‌کنند/ مشکلات علیرضا کریمی حل می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد گفت: برگزاری کنکور و کلاس های کنکور ۸ هزار میلیارد تومان ترنور مالی دارد که از این مبلغ نمی‌گذرند تا حذف شود.
کنکور را بخاطر منفعت ۸ هزار میلیارد تومانی آن حذف نمی‌کنند/ مشکلات علیرضا کریمی حل می‌شود

ممکن است بپسندید...