160 پروژه بهداشت و درمان خراسان رضوی با حضور وزیر بهداشت افتتاح می‌شود

160 پروژه بهداشت و درمان خراسان رضوی با حضور وزیر بهداشت افتتاح می‌شود
همزمان با میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع)، با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۶۰ پروژه بهداشتی، درمانی و خدماتی به طور همزمان در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بهره برداری می‌رسد.

160 پروژه بهداشت و درمان خراسان رضوی با حضور وزیر بهداشت افتتاح می‌شود

همزمان با میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع)، با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۶۰ پروژه بهداشتی، درمانی و خدماتی به طور همزمان در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بهره برداری می‌رسد.
160 پروژه بهداشت و درمان خراسان رضوی با حضور وزیر بهداشت افتتاح می‌شود

ممکن است بپسندید...