آمریکا شریک بی‌همتای ماست/اجازه گسترش نفوذ ایران را نمی‌دهیم

آمریکا شریک بی‌همتای ماست/اجازه گسترش نفوذ ایران را نمی‌دهیم
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، آمریکا را شریک راهبری اسرائیل خواند و در ادامه ضمن تکرار اتهام‌هایی علیه ایران اعلام کرد : اجازه نمی‌دهیم نفوذ تهران در کشورهای منطقه افزایش یابد.

آمریکا شریک بی‌همتای ماست/اجازه گسترش نفوذ ایران را نمی‌دهیم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، آمریکا را شریک راهبری اسرائیل خواند و در ادامه ضمن تکرار اتهام‌هایی علیه ایران اعلام کرد : اجازه نمی‌دهیم نفوذ تهران در کشورهای منطقه افزایش یابد.
آمریکا شریک بی‌همتای ماست/اجازه گسترش نفوذ ایران را نمی‌دهیم

ممکن است بپسندید...