استکبارستیزی از مبانی مهم حرکت دانشجویی است

استکبارستیزی از مبانی مهم حرکت دانشجویی است
رئیس دانشگاه لرستان در آیین گرامیداشت روز دانشجو گفت: از پیام‌های مهم روز دانشجو، استکبارستیزی، مطالبه‌گری، پرسشگری، استبدادستیزی و عدالت‌محوری است.

استکبارستیزی از مبانی مهم حرکت دانشجویی است

رئیس دانشگاه لرستان در آیین گرامیداشت روز دانشجو گفت: از پیام‌های مهم روز دانشجو، استکبارستیزی، مطالبه‌گری، پرسشگری، استبدادستیزی و عدالت‌محوری است.
استکبارستیزی از مبانی مهم حرکت دانشجویی است

ممکن است بپسندید...